नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

हाम्रो ठेगाना (नक्सा सहित)

संपर्क ठेगाना:

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
बबरमहल
P: 0977-1-4227926, 4220850
ईमेल:
info@dnpwc.gov.np

Make an Enquiry