नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

सूचना

सवारी साधन मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (2073-05-18)

Download - Share

प्रतिस्पर्धाबाट शिकार गराउने दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(२०७३|०४|३१)

Download - Share

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (२०७३-०३-३०)

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन

Download - Share

प्रतिस्पर्धाबाट शिकार गराउने दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(२०७२|१०|१७)

Download - Share

राशन ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७२|०८|२२)

Download - Share

सरुवाको सूचना ( २०७२-०५-३१)

Download - Share

प्रतिस्पर्धाबाट शिकार गराउने दरभाउ पत्र आवहानको सूचना (२०७२-०४-२८)

 थप जानकारीका लागि तल दिईएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस:  

थप जानकारी

Download - Share

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (२०७२-०४-१८)

Download - Share