नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

  • :
  • :

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा स्वागत छ |

नेपाल प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण राष्ट्र हो |  नेपालमा पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा तिनको समग्र पारिस्थितिकिय प्रणालीलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत् २०२९ सालमा वन विभागको एउटा शाखाको रुपमा स्थापना भई वि.सं. २०३७ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग को स्थापना भएको थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत हालसम्म १० वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, ३ वटा वन्यजन्तु आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र, १ वटा शिकार आरक्ष गरी २० वटा संरक्षित क्षेत्रहरुको स्थापना भएको छ । संरक्षित क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीचको सहकार्यबाट संरक्षित क्षेत्रहरुको एकिकृत र दीगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बि.सं. २०५२ सालमा मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली लागु भई हाल ९ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ३ वटा वन्यजन्तु आरक्ष गरि १२ वटा संरक्षित क्षेत्रको वरिपरि मध्यवर्ती क्षेत्रहरुको स्थापना गरि स्थानीय उपभोक्ताहरुको सहभागितामा जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक विकास (Conservation and Development) कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।